Кафедра загальної хірургії, хірургії №3,

ортопедії і травматології ФПО

Дніпровський державний медичний університет

..............................................................


Deparment of General Surgery, Surgery №3,

Orthopedics and Traumatology FPE


Dnipro State Medical University