Історія кафедри

Згідно наказу МОЗ УРСР №124 від 20.03.1973 в м. Кривий Ріг 14 квітня 1973 року було створено факультет удосконалення лікарів Дніпропетровського ордена Трудового Червоного прапору медичного інституту. В складі факультету засновано кафедру хірургії. До складу кафедри було принято 7 чоловік: 1 завідувач кафедри (професор В.М.Четверикова), 3 асистента (І.С.Стародубцев, к.м.н. А.А.Титаренко, П.І.Бухінік) та 3 лаборанта.

З першого дня відкриття кафедри по 1984 рік кафедрою завідувала доктор медичних наук, професор В.М.Четверикова. Науковою темою кафедри була розробка проблеми хірургічного лікування виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки, впровадження органозберігаючих операцій.

За цей час було підготовлено та захищено дві кандидатські дисертації: асистентом І.С.Стародубцевим на тему:” Стан регіонарного кровообігу у гірників, які страдають вібраційною хворобою, та вплив на нього магнітного поля”;

Лікарем О.Г.Петросяном захищена дисертація: ”Особливості мікроелементів та біохімічного складу жовчних конкрементів, крові та жовчі у хворих жовчокам’яною хворобою в різних географічних зонах СРСР в залежності від зовнішнього середовища, продуктів харчування та розробка рекомендацій по профілактиці цієї патології.”

З 1984 по 1993 рік завідувачем кафедри був доцент І.В.Люлько. Під керівництвом І.В.Люлько кафедра хірургії вивчала проблему патогенезу та лікування жовчно-кам’яної хвороби, а також функціональний стан шлунково-кишкового тракту після хірургічних втручань на шлунку та дванадцятипалій кишці. У 1992 році І.В.Люлько захистив докторську дисертацію на тему: “Патогенез и пути оптимизации лечения желче-каменной болезни.”

З 1993 року кафедрою завідує лауреат Державної премії України, кандидат медичних наук, доцент В.І.Десятерик, який в 1997 році успішно захищає докторську дисертацію на тему “Постгеморагічний синдром в кліниці ускладненної виразкової хвороби.” В останні роки темою дослідження кафедри є проблема гострого панкреатиту.

Зусиллями співробітників кафедри в місті Кривий Ріг організовано міський центр по лікуванню гострого панкреатиту на базі 8-ї міської лікарні, що дозволило значно знизити летальність від цього важкого захворювання.

Захицені три кандидатські дисертації: доцента Шаповалюка В.В. - «Повторні оперативні втручання при деструктивному панкреатиті», (2002), асистента Котова О.В. - «Хірургічне лікування деструктивного панкретатиту, ускладненого парапанкреатитом» (2002), та асистента Міхно С.П -.»Обгрунтування показань і результати хірургічного лікування вогнещевих уражень щитоподібної залози» (2006)

В 1998 році кафедра хірургії об’єднана з кафедрою травматології та ортопедії.

Кафедра травматології та ортопедії ФПО ДМА була заснована в м.Кривому Розі у 1975 р. професором Юрієм Костянтиновичем Франценим. Склад кафедри в 1975 році: професор Ю.К.Францен, доцент О.М.Бобров, асистенти А.М.Каплій, В.П.Губарик, Л.І.Саусь.

Клінічною базою кафедри стала 1-а міська лікарня, яка мала в своєму складі травматологічне і ортопедичне відділення на 60 ліжок кожне і відділення дитячої травматології і ортопедії на 60 ліжок в ІІ міській лікарні. В 1985 році на клінічній базі було створено обласне відділення для лікування хворих з кістково-гнійною інфекцією.

Головним напрямком роботи кафедри являлась кісткова алопластика післяпухлинних дефектів кісток та сухожилкова алопластика при пошкодженнях опірно-рухового апарату.

В 1986 році асистентом Каплій А.М. захищено дисертацію на здобуття ступеню кандидата медичних наук “Комплексне лікування переломів довгих трубчастих кісток з застосуванням загальних родонових ванн.”

В 1991 році кафедру травматології та ортопедії ФПО ДМА очолив доцент О.М.Бобров. З його появою на кафедрі більше уваги приділялось питанням зв’язаним з лікуванням остеохондрозу хребта, плечелопатковим періартритом.

З 1994 по 1999 рік кафедрою травматології та ортопедії завідував очолив доцент О.К.Чверкалюк. Було продовжено вивчення питань лікування травматичного і гематогенного остеомієліту та використання кісткових трансплантатів.

Результатом цієї наукової роботи став захист дисертацїї на здобуття вченого ступеню кандидата медичних наук асистентом Дунаєм О.Г. в 1996 році “Застосування мінералізованого подрібненого губчастого алотрансплантанту в комплексному лікуванні травматичного остемієліту довгих кісток”.

З 1999 р. базами кафедри являються 2-га та 8-ма міські клінічн лікарні Кривого Рогу.

Сучасний склад кафедри: зав.кафедрою – професор, д.м.н. В.І. Десятерик; доценти: к.м.н. Шаповалюк В.В., к.м.н. Дунай О.Г., к.м.н. Міхно С.П.; асистенти: к.м.н. Котов О.В., Суворов О.Є.; старший лаборант: Ушакова В.С., лаборанти: Ковальчук Л.А. та Сагайдак І.Л.

Кафедра на сучасному рівні постійно проводить підготовку інтернів хірургів та ортопедів-травматологів, стажування, спеціалізацію та післядипломне навчання лікарів хірургів, ортопедів-травматологів Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Головним науковим напрямком є подальше вивчення проблеми гострого панкреатиту, сучасних аспектів реконструктивної хірургії, питань пов’язаних з лікуванням хворих з політравмою та профілактика інфекційних ускладнень в хірургії, ендоскопічного лікування захворювань легень і плеври та хірургічного лікування ендокринної патології.