Наукова діяльність

Наукова тема кафедри: "Обґрунтування диференційованої хірургічної тактики у хворих на жовчно-кам’яну хворобу та некротичний панкреатит на етапах розвитку їх ускладнень."

Виконавці:

д.мед.н., проф. Десятерик Володимир Іванович, зав. кафедри хірургії, травматології та ортопедії ФПО.

доцент , к. м.н. Шаповалюк В.В., доцент, к.м.н. Міхно С.П., асистент, к.м.н.Котов О.В.

Керівник: д.мед.н., проф. Десятерик Володимир Іванович, зав. кафедри хірургії, травматології та ортопедії ФПО.

Термін виконання: 2016-2018 рр.

Мета дослідження:покращення результатів хірургічного лікування хворих на ЖКХ та некротичний панкреатит шляхом вибору хірургічної тактики з впровадженням удосконалених та запропонованих сучасних хірургічних технологій.

Основні задачі дослідження.

1. Провести ретроспективний аналіз результатів хірургічного лікування хворих з тяжким перебігом механічної жовтяниці, некротичного панкреатиту для визначення чинників, які призводять до незадовільних наслідків лікування й погіршення якості життя в ранньому та віддаленому післяопераційному періодах.

2. Вивчити та проаналізувати структуру місцевих ускладнень некротичного панкреатиту.

3. Вивчити додаткові можливості діагностики місцевих ускладнень некротичного панкреатиту за допомогою СКТ обстеження та шляхом оцінки діагностичної цінності додаткових методів обстеження пацієнтів.

4. Розробити експериментальну морфо-функціональну модель прогресуючої механічної жовтяниці, та винайти в експерименті найбільш значущий маркер для об’єктивної оцінки таких змін на всіх етапах лікування, що дозволить створити алгоритм раціональної хірургічної тактики в залежності від тяжкості патологічних змін в печінці.

5. Розробити нові та удосконалити існуючи методики виконання мініінвазивних ендоскопічних втручань з оцінкою та обґрунтуванням доцільності їх використання в комплексному лікуванні хворих на ЖКХ та некротичний панкреатит, алгоритми післяопераційної реабілітації та контролю за її ефективністю в групах диспансерного нагляду.

6. Оцінити ефективність безпосередніх та віддалених результатів комплексного лікування хворих на ЖКХ та некротичний панкреатит із застосуванням запропонованої тактики та розробленої програми шляхом аналізу показників якості життя у порівнянні з традиційними технологіями.